*Nếu bạn đang dùng Chrome mà mở webcam không ai thấy, xin xem hướng dẫn
Chinese Chess
Xem bảng điểm

nick: anonymous
ROOM LIST